TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải – Tracimexco là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải hoạt động kinh doanh đa ngành và là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư quốc tế, cơ khí ô tô, xuất khẩu lao động.

Tracimexco thành lập vào năm 1995 trên cơ sở hợp nhất Công ty Xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư giao thông vận tải với Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế giao thông vận tải, thực hiện nhiệm vụ chính, nhập khẩu cung cấp vật tư công trình giao thông, thiết bị máy móc cho các dự án lớn của Bộ Giao thông vận tải và thực hiện các dự án đầu tư theo chiến lược của Chính phủ phát triển ngành cơ khí ô tô. Nhà thầu thi công công trình giao thông , thủy lợi...

Sau hơn 20 năm thành lập, Tracimexco đã xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động trên cả nước trải dài từ Bắc đến Nam với số cán bộ công nhân viên 2.000 người và tổng doanh thu hàng năm 3.000 tỷ đồng tốc độ tăng trưởng 20%/năm. Tracimexco được vinh dự được nhiều Tập đoàn công nghiệp quốc tế như: Mitsubishi Motor (Japan), Total(France), Kanematsu(Japan), JAC ( China) ... lựa chọn làm đối tác trong liên doanh hợp tác đầu tư tại các lĩnh vực sản xuất ô tô, nhựa đường, bất động sản.

Với bề dày kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, đầu tư, cùng với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, công ty Tracimexco đang hướng tới mục tiêu thành tập đoàn kinh tế mạnh tại Việt nam

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  • Quyết định số: 4915 QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/11/1995 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất Công ty Xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư giao thông vận tải với Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế giao thông vận tải
  • Quyết định số: 2629/QĐ-BGTVT ngày 01/09/2004 của Bộ giao thông vận tải về việc thành lập Công ty mẹ (Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải) trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
  • Quyết định số: 1569/QĐ-BGTVT ngày 03/06/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty mẹ: Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải
  • Quyết định số: 4167/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty mẹ - Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành Công ty cổ phần

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông PHẠM TRẦN KHOA

Chủ tịch HĐQT

2. Ông LÊ QUÝ NGHĨA:               Ủy viên HĐQT

3. Ông TRẦN MẠNH HỮU:           Uỷ viên HĐQT 

4. Ông NGUYỄN XUÂN TRUNG:   Ủy viên HĐQT

5. Ông NGUYỄN HUY THẮNG:     Ủy viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Ông LÊ QUÝ NGHĨA:                 Tổng Giám đốc

2. Ông PHẠM ANH TUẤN:              Phó Tổng giám đốc

3. Ông LÊ QUỐC TUẤN:                 Phó Tổng giám đốc

4. Ông NGUYỄN XUÂN TRUNG:     Phó Tổng giám đốc

5. Ông BÙI ANH TUẤN:                 Phó Tổng giám đốc - Phụ trách phía Bắc

BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông VŨ VĂN HÙNG:                  Trưởng ban kiểm soát

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC