Tuyển dụng miền Trung

Tuyển dụng miền Trung

Tuyển dụng miền Trung

Tuyển dụng miền Trung

Tuyển dụng miền Trung

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 03/2017

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh. Số lượng: 10 nhân viên. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

Xem chi tiết >>