6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020

6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020

6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020

6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020

6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần

THÔNG BÁO Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn Nhân lực Tracimexco do Công ty cổ phần...

Xem chi tiết >>

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần

THÔNG BÁO Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công...

Xem chi tiết >>

Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty

Thông báo bán đấu giá cổ phần của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực tracimexco Căn cứ theo Nghị...

Xem chi tiết >>

Dẹp rào cản để doanh nghiệp bứt phá

Sau 6 giờ đối thoại, những cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp và "món quà" đặc biệt của Thủ tướng là Chỉ thị 20 ký cùng ngày đã nhận được nhiều tràng pháo tay Sáng...

Xem chi tiết >>

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ...

Xem chi tiết >>