Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty

Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty

Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty

Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty

Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông tin bán đấu giá cổ phần của công ty


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRACIMEXCO

Căn cứ theo Nghị quyết số 53A/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRACIMEXCO
- Địa chỉ: số 75/6 đường Vĩnh Phú 17, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: 0274.3.785.658             Fax: 0274.3.785.660

2. Ngành nghề kinh doanh:

 Dịch vụ đưa người lao động và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

3. Vốn điều lệ:

12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)

4. Tổ chức chào bán cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

53.930 cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá:

Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn Nhân lực Tracimexco.

7. Tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DAS)

 

8. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm:

26.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

- Bước giá:

100 đồng

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá:

53.930 cổ phần

- Bước khối lượng :

10 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

 

9. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian:

Từ 08h00 ngày 26/12/2018 đến 16h00 ngày 10/01/2019

 

- Địa điểm:

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

 

 

 Hội sở: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 Liên hệ: Ms.Hòa (028) 38 336 333 (ext: 105) - Di động: 0977 509 741
CV. thực hiện dự án: Mr. Thành ((028) 3833 6333 (ext: 211), Di động: 0963196541)

 

 

 CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
 Liên hệ: Ms.Hằng (024) 39 445 175 (ext: 111) - Di động: 036 767 3333

 

 

 CN Sài Gòn: 60 – 70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
 Liên hệ Ms.Phượng (028) 3821 8666 (ext: 105) - Di động: 0918 484 433

 

 

10. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu tại Hội sở, Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Hội sở Công ty Chứng khoán Đông Á trước 16h00 ngày 16/01/2019.

11. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Thời gian:

15h00 ngày 18/01/2019

                                   

- Địa điểm:

Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM

                                   

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h00 ngày 19/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần trên các website: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (www.dag.vn), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (www.tracimexco.com.vn) và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco (http://tracimexcohri.com/).

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

1. Bản công bố thông tin chuyển nhượng vốn

2. BCTC 01.01 - 31.08.2018

3. BCTC kiểm toán năm 2016

4. BCTC kiểm toán nắm 2017

5. Điều lệ TRACIMEXCO-HRI

6. Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

7. NQ thông qua PATV

8. Quy chế đấu giá bán cổ phần

9. Thông báo về quyền sở hữu CP của TRACIMEXCO

10. Mẫu biểu đăng ký

 

 

 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu

và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại Công ty Cổ phần Nam Phong

Căn cứ theo Nghị quyết số 53B/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM PHONG
- Địa chỉ: số 20/3 Đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274)3 725 725            Fax: (0274)3 743 467

2. Ngành nghề kinh doanh:

Vận tải hàng hóa; Kinh doanh xe tải; Dịch vụ thuê xe du lịch; Dọn nhà – văn phòng; Dịch vụ kho bãi,...

3. Vốn điều lệ:

20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

4. Vốn điều lệ thực góp:

18.530.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng)

5. Tổ chức chào bán cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

 580.000 cổ phần

7. Điều kiện tham dự đấu giá:

Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải tại Công ty cổ phần Nam Phong.

8. Tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DAS)

 

9. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

- Bước giá:

100 đồng

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá:

580.000 cổ phần

- Bước khối lượng :

100 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 580.000 cổ phần

 

10. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian:

Từ 08h00 ngày 26/12/2018 đến 16h00 ngày 10/01/2019

 

- Địa điểm:

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

 

 

 Hội sở: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 Liên hệ: Ms.Hòa (028) 38 336 333 (ext: 105) - Di động: 0977 509 741
CV. thực hiện dự án: Ms. Đông ((028) 3833 6333 (ext: 208), Di động: 0913.158615)

 

 

 CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
 Liên hệ: Ms.Hằng (024) 39 445 175 (ext: 111) - Di động: 036 767 3333

 

 

 CN Sài Gòn: 60 – 70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
 Liên hệ Ms.Phượng (028) 3821 8666 (ext: 105) - Di động: 0918 484 433

 

 

11. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu tại Hội sở, Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Hội sở Công ty Chứng khoán Đông Á trước 16h00 ngày 16/01/2019.

12. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Thời gian:

10h00 ngày 18/01/2019

                                   

- Địa điểm:

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM

                                   

13. Thời gian nộp tiền bổ sung mua cổ phần: Từ 08h00 ngày 19/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần trên các website: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (www.dag.vn) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (www.tracimexco.com.vn) và Công ty cổ phần Nam Phong (www.otonamphong.com).

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

1. Mẫu biểu đăng ký
2. BCTC 31.08.2018
3. BCTC kiểm toán năm 2016
4. BCTC kiểm toán năm 2017
5. Công bố thông tin đấu giá
6. Điều lệ CTCP
7. Giấy chứng nhận cổ phần
8. Giấy CNĐKDN
9. NQ thông qua PATV
10. Quy chế đấu giá
 

 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI 

Căn cứ theo Nghị quyết số 53C/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải xin thông báo như sau:

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI
- Địa chỉ: Số 2 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 366 3333         Fax: (0274) 366 4444

2. Ngành nghề kinh doanh:

Mua bán xe ô tô tải, linh kiện và phụ tùng ô tô; Sửa chữa ô tô, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cứu hộ, cứu nạn ô tô;…

3. Vốn điều lệ công ty:

39.209.000.000 đồng

4. Tổ chức chào bán cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá :

327.090 cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá:

Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải sở hữu.

7. Tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DAS)

 

8. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá: 

- Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

- Bước giá:

100 đồng

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá:

327.090 cổ phần

- Bước khối lượng :

10 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 327.090 cổ phần

9. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian:

Từ 08h00 ngày 26/12/2018 đến 16h00 ngày 10/01/2019

 

- Địa điểm:

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

 

 

 Hội sở: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 Liên hệ: Ms.Hòa (028) 38 336 333 (ext: 105) - Di động: 0977 509 741
CV. thực hiện dự án: Ms. Hà ((028) 3833 6333 (ext: 201), Di động: 0939.436173)

 

 

 CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
 Liên hệ: Ms.Hằng (024) 39 445 175 (ext: 111) - Di động: 036 767 3333

 

 

 CN Sài Gòn: 60 – 70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
 Liên hệ Ms.Phượng (028) 3821 8666 (ext: 105) - Di động: 0918 484 433

 

10. Nộp phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu tại Hội sở, Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Hội sở Công ty Chứng khoán Đông Á trước 16h00 ngày 16/01/2019. 

11. Tổ chức đấu giá

- Thời gian:

13h00 ngày 18/01/2019

                                   

- Địa điểm:              

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM

                                   

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h00 ngày 19/01/2018 đến 16h00 ngày 25/01/2019

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc:  Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

1. Bản CBTT

2. BCTC năm 2016

3. BCTC năm 2017

4. BCTC năm 2018

5. Điều lệ công ty

6. Giấy CNDKDN

7. Giấy ủy quyền kiếm toán

8. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

9. Mẫu biểu đăng ký

10. NQ HĐQT thông qua PATV

11. Quy chế đấu giá