Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

  1.     Thời gian: Từ 09h00 Thứ Hai, ngày 24/4/2017.
  2.     Địa điểm: Văn phòng Công ty số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM.
  3.     Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Tracimexco có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h ngày 31/3/2017.
  4.     Nội dung chính của Đại hội :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

  •   5,  Tài liệu họp: mẫu Giấy đăng ký dự họp và mẫu giấy Ủy quyền được gửi kèm thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Tracimexco (www.tracimexco.com.vn)
  •  6.    Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h ngày 20/4/2017 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng HĐQT số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38458195                        Fax: (08) 38445240.

Người nhận thông tin: Ông Đỗ Quang Tuyên – Thư ký HĐQT.

Quý Cổ đông lưu ý:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, bản gốc CMND/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (đối với người nhận ủy quyền).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp ./.