Lễ trao quyết định bổ nhiệm và ký bàn giao Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và ký bàn giao Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và ký bàn giao Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và ký bàn giao Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và ký bàn giao Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và ký bàn giao Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025


Ngày 07/07/2023, Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải tổ chức buổi lễ trọng thể trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và ký bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc:

- Bổ nhiệm ông Lê Quốc Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc

- Ký văn bản bàn giao nhiệm vụ, chức danh Tổng giám đốc

Tham dự buổi lễ có của ông  Lê Quý Nghĩa-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí đảng ủy viên, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Chi nhánh, Công đoàn công ty.

Ông Lê Quý Nghĩa-Chủ tịch HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho Ông Lê Quốc Tuấn

Ký kết bàn giao hồ sơ, nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025  từ ông Lê Quý Nghĩa-nguyên Tổng Giám đốc cho ông Lê Quốc Tuấn

Tham dự và chứng kiến lễ ký ban giao có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Trưởng các phòng, ban, trung tâm, chi nhánh trực thuộc công ty.