Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp


Ngày 4/6/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ VII nhiệm kỳ (2020-2025). Về dự đại hội có các đại biểu là các đảng viên ưu tú được bầu từ các chi bộ trực thuộc trong các đơn vị thành viên của công ty trên cả nước. Đảng bộ rất vinh dự và tự hào khi được đón tiếp đồng chí Trần Thị Mộng Trinh-Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí Phan Trường Giang-Phụ trách tuyên giáo, đồng chí Bùi Đức Linh-ủy viên UBKT về dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là :

"Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ công ty; phát huy truyền thống đoàn kết,, tăng cường đầu tư có hiệu quả vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ; năng động, sáng tạo, đổi mới, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, công nghệ; nâng cao đời sống, đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động; phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, phát huy vai trò của người lao động, đổi mới phương thức điều hành, tạo sự đồng thuận thúc đẩy doanh nghiệp phát triển’’.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu để điều hành, ghi chép và báo cáo tư cách đại biểu.

 

                                                                                Đoàn Chủ tịch

 

                                                                                 Đoàn Thư ký

Sau 1 ngày làm việc trách nhiệm Đại hội đã thành công tốt đẹp và tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ công ty khóa VII gồm 5 đồng chí: đ/c Phạm Trần Khoa-Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đ/c Lê Quý Nghĩa-Tổng Giám đốc tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

                                         Các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025

 

    

Đồng chí Phạm Trần Khoa- Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho các đồng chí vừa trúng cử  vào UBKT Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020-2025

 

          Đoàn đại biểu gồm 6 đ/c chính thức và 3 đ/c dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT lần thứ IX

 

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty kêu gọi  toàn Đảng bộ công ty, cán bộ, đảng viên, người lao động quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.