Đại hội Chi Bộ I - Lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi Bộ I - Lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi Bộ I - Lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi Bộ I - Lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi Bộ I - Lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 - 2022

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Đại hội Chi Bộ I - Lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2020 - 2022


 

Ông Lê Quý Nghĩa - Phó Bí Thư Đảng Uỷ - Tổng Giám Đốc Công ty

Tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi Bộ I nhiệm kỳ 2020 - 2022