Chi bộ 1 nhận bằng khen Công trình dân vận năm 2019 và ký kết tham gia năm 2020

Chi bộ 1 nhận bằng khen Công trình dân vận năm 2019 và ký kết tham gia năm 2020

Chi bộ 1 nhận bằng khen Công trình dân vận năm 2019 và ký kết tham gia năm 2020

Chi bộ 1 nhận bằng khen Công trình dân vận năm 2019 và ký kết tham gia năm 2020

Chi bộ 1 nhận bằng khen Công trình dân vận năm 2019 và ký kết tham gia năm 2020

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Chi bộ 1 nhận bằng khen Công trình dân vận năm 2019 và ký kết tham gia năm 2020


 

Lãnh đạo Công ty ký kết tham gia công trình dân vận năm 2020

 

Tập thể Chi bộ 1 nhận giấy khen Công trình dân vận năm 2019 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thất nhận giấy khen cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019