Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đại hội trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Xem chi tiết >>

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết >>