THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT thông báo bán đấu giá cổ phần trước 15h00 ngày 26/02/2016.

Xem chi tiết >>