THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ


Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT thông báo bán đấu giá cổ phần trước 15h00 ngày 26/02/2016.

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

2. Trụ sở: Số 36 đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: (028) 3844 2247  Fax: (028) 3844 5240

4. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; sản xuất xe có động cơ; bán buôn máy móc, thiết bị …...

5. Vốn điều lệ: 237.350.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bẩy tỷ, ba trăm lăm mươi triệu đồng).

6. Cổ phiếu chào bán:

  •  Số lượng chào bán: 23.110.500 cổ phần (Chiếm 97,37% vốn điều lệ)
  •  Mệnh giá:   10.000 đồng
  •  Loại cổ phần bán đấu giá:   Cổ phần phổ thông
  •  Giá khởi điểm:   11.916 đồng/cổ phần

7. Tổng số vốn chào bán: 231.105.000.000 đồng (Theo mệnh giá)

8. Mục đích chào bán: Thực hiện QĐ số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải không thuộc đối tượng doanh nghiệp Nhà nước phải nắm giữ vốn.

9. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu và Hợp tác đầu tư Giao Thông vận tải do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

11. Địa điểm nhận công bố thông tin và đăng ký đấu giá: Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần. Địa chỉ chi tiết của các đại lý xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải và được đăng tải trên website của tổ chức tư vấn bán đấu giá Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (http://www.ibsc.vn) và  website  của  Sở  Giao  dịch  Chứng  khoán  Thành  phố  Hồ  Chí Minh (http://www.hsx.vn).

12. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 27/01/16 đến 16h00 ngày 22/02/16

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 26/02/2016

14. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Thời gian: 09h00 Thứ ba ngày 01 tháng 03 năm 2016; Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; Địa chỉ: Số  16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h ngày 02/03/2016 đến 16h ngày 11/03/2016 tại các Đại lý đấu giá.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ ngày 02/03/2016 đến 08/03/2016 tại các Đại lý đấu giá.
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website  http://www.hsx.vn hoặc http://ibsc.vn hoặc http://tracimexco.com.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM ban hành)