Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Giấy ủy quyền


 

Xin Qúy cổ đông vui lòng nick vào đường link dưới để tải mẫu ủy quyền

https://drive.google.com/file/d/1LAtBkZfLeOu40KT-AVSRdLoVu9etDovK/view?usp=sharing