Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020


 

Quý cổ đông có thể tải tài liệu vui lòng click vào link bên dưới:

XIN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU !