Khai thác đá xây dựng

Khai thác đá xây dựng

Khai thác đá xây dựng

Khai thác đá xây dựng

Khai thác đá xây dựng

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Khai thác đá xây dựng

Hiện nay Tracimexco đang đầu tư nâng cao chất lượng quản lý – vận hành tại mỏ khai thác vật liệu đá xây dựng tại chi nhánh Khánh Hòa, đây chính là một chiến lược quan trọng của Công ty nhằm chủ động nguồn cung vật liệu đá xây dựng phục vụ cho các công trình, khi mà nguồn cung vật liệu này đang có xu hướng ngày càng cạnh tranh về số lượng và chất lượng.

Người liên hệ: Chi nhánh Tracimexco Khánh Hòa

Địa chỉ: Thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại:

Email: cnkhanhhoa@tracimexco.com.vn

Website: www.tracimexco.com.vn