Dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

Công ty Tracimexco triển khai và hoạt động ở 3 mảng chính của dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa

  •     Vận tải hàng hóa cảng
  •     Hàng hóa đông lạnh
  •     Vận tải vận chuyển xe máy thiết bị công trình

Người liên hệ:

Địa chỉ: Lầu 3, 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại: 028.38476653 - Fax: 028.38476653

Email: doivantai@tracimexco.com.vn

Website: www.tracimexco.com.vn