Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TRACIMEXCO) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 130/TB-TCHC TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019 THÔNG BÁO...

THÔNG BÁO Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn Nhân lực Tracimexco do Công ty cổ phần...

THÔNG BÁO Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRACIMEXCO Căn cứ theo Nghị...

Sau 6 giờ đối thoại, những cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp và "món quà" đặc biệt của Thủ tướng là Chỉ thị 20 ký cùng ngày đã nhận được nhiều tràng pháo tay Sáng...

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ...

250 triệu USD xây dựng tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Cách tính lương hưu đã được điều chỉnh theo hướng cân đối giữa mức đóng và hưởng, tình trạng “đóng ít, hưởng nhiều” sẽ giảm bớt. Đặc biệt là từ năm 2018, công thức tính lương hưu sẽ thay đổi, vì vậy...