Thực hiện kế hoạch số 39 - KH/ĐUK ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị năm 2017.