Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI (TRA-SAS)

- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện Thoại: 08 39250222; Fax 08 39250555
- Người liên lạc: Mr.Long Hung Duc; email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.