THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

 

                                        Kính gửi :   - CÁC PHÒNG - BAN CÔNG TY

                                                         - TRUNG TÂM, CHI NHÁNH CÔNG TY    

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng Tổ chức hành chính trân trọng thông báo tới các Phòng – Ban, Trung tâm, Chi nhánh Công ty như sau:

 

  1. Lịch Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019:

Dịp Tết Dương lịch: CB-CNV, người lao động Công ty được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba 01 tháng 01 năm 2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Đối với các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh không thực hiện lịch nghỉ cổ định thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào kế hoạch SXKD cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Tổ chức đón Tết: Yêu cầu các Trung tâm, Chi nhánh phải treo cờ Tổ Quốc và băng rôn biểu ngữ theo quy định, vệ sinh cơ quan sạch sẽ, đảm bảo các quy định về PCCC.

 

  1. Trực bảo vệ: Để đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị trong dịp Tết, phòng Tổ chức hành chính yêu cầu:

- Công ty vệ sĩ 24h tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ trụ sở Công ty.

- Các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh phân ca trực để đảm bảo an toàn trong  ngày nghỉ tết và hướng dẫn cho CBCNV, người lao động trực các tín hiệu, quy trình công tác PCCC.

           - Nghiêm cấm trực bảo vệ tổ chức uống rượu, đánh cờ bạc.

- Lịch phân công trực, các đơn vị gửi về phòng  Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 28/12/2018.

Khi có phát sinh sự cố cần báo ngay cho Ông Nguyễn Văn Thất: Trưởng phòng Tổ chức hành chính – ĐT: 093.686.7566.