CÔNG TY TRACIMEXCO BẮC KẠN

CÔNG TY TRACIMEXCO BẮC KẠN

CÔNG TY TRACIMEXCO BẮC KẠN

CÔNG TY TRACIMEXCO BẮC KẠN

CÔNG TY TRACIMEXCO BẮC KẠN

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

CÔNG TY TRACIMEXCO BẮC KẠN

Tên đầy đủ: Công ty cổ phần chế tạo và sản xuất ô tô TRACIMEXCO Bắc Kạn

Tên tiếng Anh: TRACIMEXCO AUTOMOBILE MANUFACTURE AND ASSEMBLING CORPORATION

Mã số thuế: 4700192720

Địa chỉ: Km 9, Phường Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Điện thoại: 02813861506 / Fax: 02813 861 506