CÔNG TY TNHH MITSUBISHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MITSUBISHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MITSUBISHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MITSUBISHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MITSUBISHI VIỆT NAM

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

CÔNG TY TNHH MITSUBISHI VIỆT NAM

Tên giao dịch: Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam

Địa chỉ: Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điên thoại: (848) 3896 2181 ~ 4   Fax: (848) 3896 1566 - 3896 8238