CÔNG TY CỔ PHẦN TRASAS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRASAS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRASAS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRASAS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRASAS

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

CÔNG TY CỔ PHẦN TRASAS

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI (TRA-SAS)

  •  Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  •  Điện Thoại: 08 39250222; Fax 08 39250555
  •  Người liên lạc: Mr.Long Hung Duc; email : duc.long.hung@trasas.com.vn