CHI NHÁNH TRACIMEXCO CẦN THƠ

CHI NHÁNH TRACIMEXCO CẦN THƠ

CHI NHÁNH TRACIMEXCO CẦN THƠ

CHI NHÁNH TRACIMEXCO CẦN THƠ

CHI NHÁNH TRACIMEXCO CẦN THƠ

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

CHI NHÁNH TRACIMEXCO CẦN THƠ

Tên giao dịch: TRACIMEXCO chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 443/39 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ